Het kan wel!

Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat

Ondernemers en de overheid.… “Myn man hat een hekel oan ambtenaren” “Ze hebben het bestemmingsplan niet eens gelezen! ” Partijen hebben beelden van elkaar. Het wederzijdse onbegrip is regelmatig groot.

Ruimtelijke ontwikkelingen lopen te vaak vast doordat verschillende belangen en/of tegengestelde belangen niet begrepen worden. Frans Evers en Lawrence Susskind hebben er een boek over geschreven met als titel “Het kan wel” Wij hebben een persoonlijke training van Frans Evers gevolgd om de Mutual Gains Approach (MGA) ( win-win) benadering succesvol toe te passen. Wij weten zeker dat door een goede communicatie en door verwachtingen helder te hebben er juist ook veel wél mogelijk is.