It kin wol!

Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat. 

Ondernemers en de overheden onderhouden regelmatig een moeizame relatie.  Partijen communiceren wel, maar verstaan elkaar vaak niet. De echtgenote van een ondernemer formuleerde het als volgt “Myn man hat in hekel oan ambtenaren”  Een ambtenaar zuchtte:  “Ze hebben het bestemmingsplan niet eens gelezen” 

Ruimtelijke ontwikkelingen lopen te vaak vast doordat verschillende en/of tegengestelde belangen niet begrepen en/of niet overbrugd worden. Frans Evers en Lawrence Susskind hebben er een boek over geschreven met als titel “Het kan wel” . Ik heb een mediation opleiding gevolgd en een persoonlijke training van Frans Evers afgerond om de Mutual Gains Approach (MGA) benadering succesvol toe te passen. Door een goede communicatie en door verwachtingen helder te hebben is er juist ook veel wel mogelijk! Dat is mijn overtuiging en dat heb ik ook ervaren.