Wie ben ik?

Mijn ouders hadden een boerderij. Ik heb daar geleerd om flink aan te pakken. Het was geen rendabel bedrijf. Geen weilanden rondom het erf. Geen uitbreidingsmogelijkheden. Mijn vader: “jonkje ast wat leare kinst, moast gau omsjen nei wat oars ” 

Bij de sociale dienst trok ik verantwoordelijkheid naar mij toe. Maar na 20 jaar en alle voorkomende werkzaamheden en rollen van senior, aanjager, projectleider, kwartiermaker, teamleider en afdelingshoofd te hebben vervuld, maakte ik de overstap naar economische zaken. De functie van secretaris van het Aktieprogramma Noordoost Friesland was mij op het lijf geschreven. Ik vervulde de rol van verbinder tussen overheden, ondernemers, onderzoekers en onderwijsinstellingen. 

De burgemeesters Sybesma en Cazemier hebben mij, afzonderlijk van elkaar, gevraagd om het bestuur van een vennootschap op mij te nemen. Beide bedrijven hadden een slechte financiële positie en dreigden failliet te gaan. Mijn eerste doel was om zwarte cijfers te schrijven door te focussen op de kosten. Daarmee kreeg ik het vertrouwen van de huisbankier en de aandeelhouders.  

Opbrengsten kunnen verhoogd worden door de tarieven te verhogen, maar dit heeft vaak een averechts effect. Ik heb mij daarom steeds de vraag gesteld: wat kan ik betekenen voor mijn klanten? Waar liggen hun kansen en bedreigingen? Door daarover in gesprek te gaan en studenten onderzoek te laten doen , kwamen er nieuwe kansen. Dit schiep een vertrouwensband en daardoor werd een tariefsverhoging toch bespreekbaar zonder dat klanten afhaakten. Er werd weer winst gemaakt, waarmee ik zelf ook weer kon innoveren. Beide vennootschappen bestaan nog steeds en zijn financieel gezond. Ik ben er trots op dat ik daar samen met de commissarissen en de aandeelhouders de basis voor heb mogen leggen.  

Nog steeds geef ik graag ondernemers, ambtenaren en belanghebbenden een “triuw” in de goede richting op basis van vertrouwen in elkaar. 


Wim Woudstra - Senior Adviseur

Wim Woudstra

Senior Adviseur

woudstra@wynkreft.nl

06 233 538 30

Ik ben tweemaal gevraagd om het bestuur van een vennootschap op mij te nemen. Beide bedrijven hadden een slechte financiële positie en dreigden failliet te gaan. Mijn eerste doel was om zwarte cijfers te schrijven door te focussen op de kosten. Daarmee kreeg ik het vertrouwen van de huisbankier en de aandeelhouders. Opbrengsten kunnen verhoogd worden door de tarieven te verhogen, maar dit  heeft vaak een averechts effect.

Ik heb mij daarom steeds de vraag gesteld: wat kan ik betekenen voor mijn klanten?  Waar liggen hun kansen en bedreigingen?  Door daarover in gesprek te gaan en studenten onderzoek te laten doen, kwamen er nieuwe kansen. Dit schiep een vertrouwensband en daardoor werd een tariefsverhoging toch bespreekbaar zonder dat klanten afhaakten. Er werd weer winst gemaakt, waarmee ik zelf ook weer kon innoveren.  Beide vennootschappen bestaan nog steeds en zijn financieel gezond.

Samen met Pieter wil ik nu nog meer ondernemers helpen met een "triuw" in de juiste richting...