Wie zijn wij?

Wij, Pieter Braaksma en Wim Woudstra, hebben elkaar enkele jaren geleden leren kennen en waarderen op het gemeentehuis in Dokkum. De één wethouder economie en de ander bedrijvencontactfunctionaris. Wij bezochten samen bedrijven. Het klikte. Regelmatig bereikten we in overleg met verschillende belanghebbenden een voor alle partijen verrassende passende uitkomst. 

We ontdekten dat we beiden op een boerderij waren opgegroeid en daar hadden geleerd om flink aan te pakken. In de dorpen waar wij opgroeiden kregen en namen we verantwoordelijkheid. We waren vaak aanvoerder. We groeiden op in twee verschillende milieus; een christelijke en een humanistische. We hebben niet dezelfde opleidingen gevolgd. Ook onze werkervaring is divers. 

Wij hebben ervaring met het besturen van verenigingen, stichtingen en vennootschappen en met het werken bij de overheid. Naast betaalde arbeid zijn wij altijd maatschappelijk actief geweest; voor de kerk, de sport, de politiek, de vakbond en de zwakkeren.


Pieter Braaksma - Senior Adviseur

Pieter Braaksma

Senior Adviseur

braaksma@wynkreft.nl

06 220 302 29

Volgens kenners heb ik het onmogelijke mogelijk gemaakt.


Uit het niets een agrarisch bedrijf opgebouwd (aardappels, groente, bloemen en bloembollen). Door vasthoudend en vernieuwend bezig te zijn hebben wij één van de grootste bloembollenbedrijven opgebouwd. Dit door hoog renderende gewassen te telen die nieuw waren in ons gebied.

Ook hebben we aan de wieg gestaan voor nieuwe teelt en broeimethoden van tulpenbollen zoals het telen van tulpenbollen in netten en het broeien van tulpenbollen op water. Door het ontwikkelen en introduceren van eigen tulpenrassen hebben we onze naam gevestigd in de bollenwereld.

Veel van de opgedane kennis kon ik later als docent aan het Nordwin College overdragen aan de leerlingen.
Na 10 jaar raadslidschap en 3 jaar wethouder Economische Zaken ga ik nu met Wim Woudstra een nieuwe uitdaging aan.

Wim Woudstra - Senior Adviseur

Wim Woudstra

Senior Adviseur

woudstra@wynkreft.nl

06 233 538 30

Ik ben tweemaal gevraagd om het bestuur van een vennootschap op mij te nemen. Beide bedrijven hadden een slechte financiële positie en dreigden failliet te gaan. Mijn eerste doel was om zwarte cijfers te schrijven door te focussen op de kosten. Daarmee kreeg ik het vertrouwen van de huisbankier en de aandeelhouders. Opbrengsten kunnen verhoogd worden door de tarieven te verhogen, maar dit  heeft vaak een averechts effect.

Ik heb mij daarom steeds de vraag gesteld: wat kan ik betekenen voor mijn klanten?  Waar liggen hun kansen en bedreigingen?  Door daarover in gesprek te gaan en studenten onderzoek te laten doen, kwamen er nieuwe kansen. Dit schiep een vertrouwensband en daardoor werd een tariefsverhoging toch bespreekbaar zonder dat klanten afhaakten. Er werd weer winst gemaakt, waarmee ik zelf ook weer kon innoveren.  Beide vennootschappen bestaan nog steeds en zijn financieel gezond.

Samen met Pieter wil ik nu nog meer ondernemers helpen met een "triuw" in de juiste richting...