Terug en vooruitkijken

Mijn ervaringen

  1. Wat waren mijn ervaringen en resultaten tot nu toe? 

Contacten met ondernemers, ambtenaren en bestuurders zijn vertrouwelijk. Toch wil ik jullie deelgenoot maken van een aantal ervaringen in de afgelopen jaren. 

Ervaringen 

Ik voelde mij vrij. De druk van geld moeten verdienen was er voor mij niet meer. Een grote tegenstelling met de ondernemers die moesten inspelen op Corona maatregelen.  Toch had dat op mij geen invloed op één van mijn vuistregels:  “work hard, play hard en rest hard”  Hard werken is goed voor een mens als het maar met passie gebeurt. Actieve mensen hebben meer plezier. Dat blijkt steeds weer uit allerlei onderzoeken. Om gezond te blijven heb ik veel gefitnest, gewandeld en gefietst. Sporten verdrijft neerslachtigheid omdat je hersenen dan meer hormonen zoals serotonine en endorfine produceren. Op tijd rust nemen en voldoende slaap zorgden er voor dat ik altijd focus had en gericht kon werken aan het echt bereiken van het doel. 

De valkuil van veel dienstverleners is dat zij er van overtuigd zijn, dat zij wel kunnen bereiken waar anderen niet in zijn geslaagd. Dat is mij ook overkomen. Ik focuste mij op de bedrijfsresultaten en had het vertrouwen dat dingen uiteindelijk altijd goed komen. ( ook al is dat niet altijd waar.… ) Volhouden en gaandeweg sterker worden, daar geloof ik in. Door te luisteren, vragen te stellen, te observeren en vooral door mijzelf te zijn, drong het geleidelijk tot mij door dat er sprake was van “in de persoon gelegen” factoren van de ondernemer. Deze ondernemer kon niets anders meer doen dan stoppen met het bedrijf. Iets wat andere dienstverleners hem ook al hadden geadviseerd….. 

Wat doet een ondernemer die de ruimte heeft op het erf om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden maar daar geen toestemming voor krijgt van de gemeente? De meeste ondernemers huren  dan een jurist in. Deze ondernemer niet. Hij nam contact met mij op. Hij had het geld (nog) niet om de investering te doen die de gemeente verlangde. Hij was wel bereid om concessies te doen. Dat bood de ruimte voor een dialoog met de gemeente en een vruchtbare samenwerking. De wet biedt de mogelijkheid om maximaal 10 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Maar wat  kan de gemeente doen indien na 10 jaar de financiële situatie voor deze ondernemer nog niet is gewijzigd? Terug naar de start situatie? De dialoog daarover begint met vertrouwen in elkaar hebben.  Dat vertrouwen was er aanvankelijk niet. Beide partijen bleken dezelfde kwaliteitsdoelen te hebben. Wat was het ergste dat één van beide partijen kon overkomen? Hoe konden beide partijen samen werken om het gezamenlijke doel na tien jaar of eerder te bereiken? De gemeente en deze ondernemer konden hierover SMART afspraken maken, omdat beide partijen bereid waren om risico’s te nemen en onzekerheden konden beperken. Ik voel mij verantwoordelijk voor dit resultaat en zal de ontwikkelingen volgen. 

Op verzoek van de gemeente heb ik belangeloos meegewerkt aan de uitvoering van het GO-loket. GO stond en staat voor Gemeente en Ondernemers. Ondernemers konden bij dit loket gratis aankloppen voor advies, een nieuw idee, een hulpvraag of om gewoon even te sparren. Door gebruik te maken van ons lokale netwerk en door samen te werken met banken, accountants en andere ondernemers met specialistische kennis, bood het GO-loket een laagdrempelig klankbord.  

Resultaten 

De MKB-ers hadden veel vragen over de CORONA steunmaatregelen, NOW ( tegemoetkoming in de loonkosten), TVL ( tegemoetkoming in de vaste lasten), TOZO (inkomensondersteuning en lening zelfstandige ondernemers), HOA, ( homologatie onderhands akkoord) en KKCG ( kleine kredieten corona garantieregeling).  Deze maatregelen hebben een gunstig effect gehad op  de bedrijfsresultaten. Voor een aantal bedrijven hebben we een flinke meerwaarde gehad. Een nieuw concept, een nieuwe afzetmarkt, arrangementen, verbreding  van de activiteiten en specialisatie.    

Wat zijn de na ijl effecten?  De meeste MKB ondernemers waarmee wij spraken hadden  geen grote reserves. Banken konden weinig doen. Zij zijn gebonden aan voorschriften van de toezichthouder. Er is veel geleend bij familie en particulieren. Vastgoed eigenaren hebben uitstel van huur verleend. De belastingdienst verleent uitstel tot 3 jaar. Wat doet de huidige energiecrisis? Krijgen we een recessie? Zijn alle inspanningen voor niets geweest? Veel vragen en veel onzekerheden.  

Veel ondernemers zien bovendien de noodzaak van een verandering naar een groene, gezonde en nieuwe economie. Dat kunnen ze niet alleen. De overheden zullen door stimulerende maatregelen en door wet en regelgeving hieraan een belangrijke bijdrage kunnen en moeten leveren.  

  1. Wat heb ik geleerd van mijn ervaringen met ondernemers?  

In mijn gesprekken met ondernemers zijn de volgende aspecten belangrijker geworden.   

Afstand nemen. Kom los van de waan van de dag. Waar sta ik nu met mijn bedrijf en als persoon? Leef ik het leven dat ik voor ogen had? Ben ik gelukkig? Voel ik mij vrij? Als je op reis gaat leer je je zelf beter kennen. Het maakt niet uit wat je doet. Je ontdekt vanzelf wat het beste bij jou past en anders ga je opnieuw op zoek. Sta daarbij open voor unieke ontmoetingen met mensen.  

Het omgaan met onzekerheid is voor veel ondernemers de grootste opgave, maar wel noodzakelijk  want dan pas bewandel je nieuwe paden met een open blik. Je hebt lang niet altijd voldoende informatie voorhanden om een goede beslissing te nemen en er zijn altijd mensen in jouw omgeving die het niet met jou eens zijn.  

Er in geloven begint met het hebben van eigenwaarde. Eigenwaarde is iets anders dan zelfvertrouwen. Het gaat veel meer om respect, om het beeld dat je van jezelf hebt en het besef wat je waard bent. Kom daarom dichter bij jezelf. Wees je zelf en accepteer jezelf. Veel mensen nemen de mening van anderen serieuzer dan hun eigen mening. Accepteer wie jij bent met je positieve en verbeterpunten en wees blij met wie je bent. Dat bied je de ruimte om kansen te herkennen en te benutten.  

Er voor gaan. Ergens in geloven is belangrijk, maar er voor gaan is misschien nog wel belangrijker. Dat gaat goed als het om je passie gaat. Volhouden betekent dat je ondanks tegenwerking je plan toch doorzet. 

Positief ingestelde  mensen om je heen verzamelen helpt echt. Ga naar bijeenkomsten en borrels. Ontdek de mensen waar jij positieve energie van krijgt en werk vooral met hen samen. Vraag ze ook om feedback over wat beter zou kunnen en naar de stappen die nodig zijn om een verbetering tot stand te brengen. 

Zelfverantwoordelijke zelfbepaling. De ondernemer is uiteindelijk verantwoordelijk voor het resultaat en de eigen gezondheid.