Keukentafelgesprekken

Waar worden de belangrijkste gesprekken gevoerd? In de directiekamer of aan de keukentafel? Ik ben voorstander van een ruimte waar eenieder zich thuis voelt en vrijuit kan spreken over datgene wat hem of haar bezig houdt. Ik vraag door totdat ik zeker weet dat alle aspecten van het vraagstuk wat de ondernemer bezig houdt, aan de orde zijn gekomen. Samen bespreken we mogelijke vervolgstappen en een plan van aanpak.