Keukentafelgesprekken

Waar worden de belangrijkste gesprekken gevoerd? In de directiekamer of aan de keukentafel? Wij zijn voorstander van een ruimte waar een ieder zich thuis voelt en vrijuit kan spreken over datgene wat hem of haar bezig houdt. Wij vragen door totdat wij zeker weten dat alle aspecten van het vraagstuk wat de ondernemer bezig houdt, aan de orde zijn gekomen. Samen bespreken we mogelijke vervolgstappen en een plan van aanpak.