Strategisch innoveren

Waar staat de onderneming over 2, 5 of 10 jaar? Hoe weet ik waar ik heen wil?

De stip op de horizon wordt nog wel eens onderschat, maar is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. In de theorieboeken staan allerlei handreikingen die ingewikkeld, tijdrovend en vaak niet eenvoudig toegepast kunnen worden. Wij doen het anders!

Onze aanpak is praktisch en sluit altijd aan bij de cultuur en structuur van het bedrijf. Indien wij dit niet doen dan verdwijnt de energie om te vernieuwen heel snel. Wij stellen eerst vast of het bedrijf een basis heeft om te overleven. Zo ja, dan gaan wij op zoek naar de ontwikkelpotenties. Liggen de krachten wellicht ook ergens anders dan men aanvankelijk dacht? Met welke trends, (potentiële) technische ontwikkelingen, handelsbetrekkingen en consumentengedrag moet rekening worden gehouden? We sluiten af met het vaststellen van het spoor waarlangs de onderneming zich wil ontwikkelen.