Strategisch innoveren

Waar staat de onderneming over 2, 5 of 10 jaar? Hoe weet ik waar ik heen wil? 

De stip aan de horizon wordt nog wel eens onderschat, maar is essentieel voor een goede bedrijfsvoering.  

Mijn aanpak is praktisch en sluit altijd aan bij de cultuur en structuur van het bedrijf. De energie om te vernieuwen mag natuurlijk niet verdwijnen door ingewikkelde en tijdrovende handreikingen. Ik stel eerst vast of de onderneming een basis heeft om te overleven. Zo ja, dan gaan wij samen op zoek naar ontwikkelpotenties. Liggen de krachten wellicht ook ergens anders dan men aanvankelijk dacht? Met welke trends, (potentiële) technische ontwikkelingen , handelsbetrekkingen en consumentengedrag moet rekening worden gehouden? We sluiten af met het vaststellen van het spoor waarlangs de onderneming zich wil ontwikkelen.